alsancak iş sağlığı ve güvenliği

HİZMETLERİMİZ

 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA MEVZUATINA BAĞLI HER AY TESİS/FABRİKADA TEKNİK AÇIDAN NOKSANLIKLARIN BELİRLENMESİ
 • İŞYERLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI AÇISINDAN UYGUNLUK DENETİMİ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 • İŞ KANUNU 77. MADDESİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ GEREĞİ İŞYERİ ORTAMINDA MAKİNA,ALET VE EDEVATLARINDA OLUŞABİLECEK EMNİYETSİZ DURUMLARIN TESPİTİNİ YAPMAK
 • YAPILAN BU TESPİT ÇERÇEVESİNDE EMNİYETSİZ DURUMLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞEREK, EMNİYETSİZ DURUMLARIN TEHLİKESİZ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE BİRLİKTE TEDBİRLERİ ALMAK VE PROSEDÜRLERİ OLUŞTURARAK YAZILI OLARAK ŞİRKET YÖNETİMİNE BİLDİRMEK
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SINIRSIZ DESTEK
 • DÜZENLİ SAHA ZİYARETLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ
 • ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE YASAL AÇIDAN SORUMLULUKLARINI İÇEREN HUSUSLARDA BİLGİ SAHİBİ YAPMAK
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE MÜHENDİSİ EĞİTİMİ
 • RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 • ORTAM ÖLÇÜMLERİ
 • ACİL DURUM EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI VE EĞİTİMİ
 • ACİL DURUM PLAN VE PROSEDÜRLERİ OLUŞTURULMASI
 • İŞYERİ ORTAMINDA YASAL AÇIDAN BULUNMASI VE GÖRÜNÜR BİR YERDE SERGİLENMESİ GEREKEN İKAZ LEVHALARI'NI VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN NELER OLDUĞUNUN TESPİTİNİ YAPMAK VE YÖNETİME SUNMAK
 • ÜRETİM TESİSLERİNDE YANGIN RİSKİNİ TESPİT ETMEK, OLUŞABİLECEK YANGINLARI ÖNLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ SIRALAMAK VE RAPOR HALİNDE YÖNETİME SUNMAK
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞTURULMASI VE KURUL ÜYELERİNİN EĞİTİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İÇ TÜZÜĞÜNÜN HAZIRLANMASI
 • İŞYERİNDE KULLANILACAK KORUYUCU EKİPMANLARIN BELİRLENMESİ
 • UYARICI VE HATIRLATICI İŞARET VE LEVHALARIN TESPİTİ
 • YANGIN PLANLANMASI
 • PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI
 • FORMLAR
 • DENETİM VE RAPORLAR
 • İŞ KAZASI RAPORLANDIRMA
 • İÇ YÖNETMELİK
 • TALİMATLARIN HAZIRLANMASI
 • ASDTC İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğt. Dan. Tic. Ltd. Şti.
 • Turan Güneş Bulv. Cezayir Cad. No:6/7 Çankaya / ANKARA

 • Telefon : 0 312 441 21 17

 • Faks : 0 312 441 21 17

 • Email : info@asdtc.com.tr