alsancak iş sağlığı ve güvenliği

POLİTİKAMIZ

Tüm kazaların önlenebilir, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde bu hedefe ulaşılacağının bilincindeyiz.

Çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeye kararlıyız. İş Sağlığı ve Güvenliği, operasyonlarımızın her alanında dikkat edilmesi gereken temel bir değerdir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği, yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçası olup tüm faaliyetlerimizde birincil önceliğe sahiptir.

 • İş Sağlığı & İş Güvenliği konularında önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmak,

 • İş güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak,

 • İş Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek,

 • Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmaktır.

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

 • Müşteri şikayetlerini etkin bir biçimde ele almayı,

 • Müşteri gereksinim ve beklentilerini önceden görerek hatasız ve etkin çözümler üretmeyi ve beklentileri zamanında karşılamayı,

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı,

 • Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamayı,

 • Üst yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,

 • Çalışanların memnuniyeti ve katılımı ile kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

Bu ilkeler doğrultusunda;

Tüm personelinize, tarafınıza hizmet veren alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerler ve işyerinde meslek/beceri eğitimi gören öğrencilere, İş Sağlığı & İş Güvenliği konularında eğitim programları ile bilgi, beceri, yetkinlik kazandırarak, kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamayı,
Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı & İş Güvenliği risklerimize uygun olan tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak, mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermeyi,
Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirmeyi, önceliklendirmeyi, kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi böylelikle yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamayı,
Sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan İş Sağlığı & İş Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerimizi sürekli iyileştirerek performansımızı artırmayı,

Taahhüt ederiz.

 • ASDTC İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğt. Dan. Tic. Ltd. Şti.
 • Turan Güneş Bulv. Cezayir Cad. No:6/7 Çankaya / ANKARA

 • Telefon : 0 312 441 21 17

 • Faks : 0 312 441 21 17

 • Email : info@asdtc.com.tr